V prípade záujmu o ubytovanie nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo na dole
            uvedenej emailovej adrese.

            Anna Murgašová            
            Kordíky č. 45
            976 34 Tajov

            email: murgasovaa@zoznam.sk            
            tel. č. 0903/534 226